"Software moet u helpen en mag u niet tot last zijn."

Wat is ERP?

ERP (Enterprice resource planning) heeft als doel de productiviteit van organisaties te maximaliseren, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen. ERP realiseert dit door de automatische afhandeling van logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen onder te brengen in één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem. Deze geïntegreerde automatiseringsoplossing is bekend als ERP software. Deze software is toepasbaar voor nagenoeg alle typen organisaties, groot en klein en zowel producerend als dienstverlenend.

Hoe gaan wij te werk?

Selectie:
Vaak voor de eerste keer, komt het moment dat u een ERP-systeem moet gaan aanschaffen. Excel is uit zijn voegen gegroeid, sigarendoosjes hebben niet meer het juiste formaat, maar dan. Net zoals bij sigaren zijn er vele smaken. Welke is nu de beste in uw situatie?
Vanuit dit uitgangspunt kunnen wij u goed van dienst zijn. Door onze kennis van meerdere ERP-systemen en uiteraard branchekennis, kunnen wij u bijstaan bij het zorgvuldig kiezen voor het juiste systeem.
In dit selectieproces, gaan zij uit van een blauwdruk van uw organisatie, een duidelijke definitie van knelpunten om te komen tot een eisen en wensen lijst. Deze worden dan bij deskundige ERP-leveranciers voorgelegd en bij een twee of drietal leveranciers met een demo aan u getoond. Op basis van deze demo kan gekozen worden voor een workshop (uitgebreide demo) of te komen tot een overeenkomst. Ook bij het opstellen van de overeenkomst, zullen wij u met raad en daad bijstaan.

Implementatie:
Vanuit de eisen en wensen is gekozen voor een ERP-systeem. De manier waarop dit systeem ingericht wordt bepaald het succes of falen van het systeem. Belangrijke randvoorwaarden moeten ingevuld worden. Zonder de onvoorwaardelijke steun van de directie of management zal er zelden een succesvolle implementatie zijn. Ook zullen uw medewerkers willen vasthouden aan oude werkwijzen en wellicht ook tijdens de implementatie ‘tegenwerken’.
Het is van belang dat met het aanvangen van een ERP-implementatie de organisatie in ‘rust’ is. Om op het drukste moment van het jaar te starten is vaak vragen om problemen. De personeelsleden die vaak al langer werken, blijken ook vaak de sleutelpersonen in de ERP-implementatie.
Zoals u merkt zijn dit voor ons bekende aandachtsgebieden. Met de aanvang van een implementatie, zullen we deze aandachtsgebieden vooraf in kaart brengen en gepaste maatregelen nemen, om te komen tot een succesvolle implementatie. De basis is een projectplan, welke we vooraf opstellen en bespreken. Gedurende de implementatie zijn er vele meetmomenten zodat ook u grip heeft en blijft houden op alle facetten van uw investering.

Niet alleen ERP:

Bij een ERP-implementatie komen we ook een aantal 

integratie toepassingen tegen. Een van de meest voorkomende is de samenwerking tussen ERP en CAD en uitwisseling van gegevens met leveranciers (EDI).

CAD:
Voor de integratie met CAD zijn er meerdere mogelijkheden. Belangrijkste aandachtspunt is dat een engineer geen werkvoorbereider is. De meeste systemen kunnen er voor zorgen dat u artikelen en stuklijsten kunt uitwisselen. Door te kiezen voor een geavanceerdere koppeling kunt u echter meer voordeel halen. Zorg er voor dat de engineer in zijn ontwerp modus kan blijven en dat de kracht van een werkvoorbereider maximaal wordt uitgenut binnen het ERP-systeem.

EDI:
Vaak toch een vak apart! Wij hebben werkende koppelingen opgeleverd (DELFOR, DESADV en INVOIC) en kunnen dit met een referentiebezoek aan u tonen.

Optimalisatie:

Bij het gebruik van het ERP-systeem ontstaan vragen. Deze vragen komen door aanpassingen in werkwijzen, updates van het ERP-systeem maar ook door nieuwe medewerkers.
Door bij de aanvang van de ERP implementatie juist af te kaderen wat er wel en wat er niet wordt meegenomen, ontstaat er na afloop de behoefte om een aantal aanvullingen om de implementatie te verzorgen. Deze optimalisatie bestaan vaak uit wensen uit de opstart van het project en/of hernieuwde inzichten. Met het oppakken van deze punten, wordt vooraf bepaald hoe de optimalisatie in gang wordt gezet. Bij complexe punten wordt vaak gekozen voor een (mini)project aanpak. Is de impact te overzien, kunnen we volstaan met praktische afspraken.

Doel is dat u met het oppakken van deze punten uw ERP-systeem nog beter kunt uitnutten.